Volume ,Issue 5,2000 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):1-3.[Abstract][PDF(25)]

feng xueling,zhang ruijun,sun yubin,jia huasheng.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):3-3.[Abstract][PDF(27)]

wang mingmin,yan hongjun,wang hongzhou,shi xuezhong,shi liue.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):4-4.[Abstract][PDF(22)]

xin rumin.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):5-5.[Abstract][PDF(19)]

wu baoqing,qin li.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):5-5.[Abstract][PDF(22)]

xiao wenqing,huang zhongrong,xu wenjun,chen yaoming.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):6-7.[Abstract][PDF(20)]

huang jiaqin.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):7-7.[Abstract][PDF(26)]

liu cuiquan.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):8-10.[Abstract][PDF(18)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):10-11.[Abstract][PDF(27)]

Prevention Management

chen xiangqian.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):12-14.[Abstract][PDF(23)]

ye yongneng.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):14-14.[Abstract][PDF(25)]

liu aiguo lu xiaomao,yang manpo,zhang xueping,xue jinping.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):15-15.[Abstract][PDF(33)]

chen xuegui.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):16-17.[Abstract][PDF(25)]

huang bin,jiao lanfen,jiao yincai.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):18-18.[Abstract][PDF(20)]

wang shiying,zang fengzhi,wang li,chi mingbo.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):19-19.[Abstract][PDF(24)]

xie fengrong.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):19-19.[Abstract][PDF(18)]

wei lumei.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):20-21.[Abstract][PDF(25)]

yang changyu.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):21-22.[Abstract][PDF(21)]

tang hong.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):23-24.[Abstract][PDF(18)]

lei zhenguo,bai jianming.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):25-25.[Abstract][PDF(22)]

jin yaying,jin linfang.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):26-26.[Abstract][PDF(29)]

Experiment & Research

Du Wen jin, Liu Wei, Wang Zhiliang, Sun Rongbin, Song Cuiping, Kuang Huishing.An Indirect ELISA for the Detection of PRRSV Antibodies Using Recombinant Nucleocapsid Protein as Antigen[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):27-28.[Abstract][PDF(21)]

Wang Duofu, Wei Yuming, Feng Guoting.Development of an Inactivated Vaccine against Colibacillosis for Piglets and Observation on Its Field Application Efficacy[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):29-30.[Abstract][PDF(21)]

Prevention & Inspection

wang fei,shen guangdong,liu zhijuan,luan zhijuan.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):31-32.[Abstract][PDF(22)]

cheng gonghuang.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):32-32.[Abstract][PDF(25)]

liu quangzai,quan guodong.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):33-33.[Abstract][PDF(25)]

yang bin,mu jiayou.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):33-33.[Abstract][PDF(25)]

tu shaoqiang.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):34-34.[Abstract][PDF(22)]

ma weiping,abudula,lu songming,pan yinghua,abulikemu.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):34-34.[Abstract][PDF(21)]

zhao fuwei,chen nengqiao.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):35-35.[Abstract][PDF(26)]

li qingfu,niu junlin,niu tao.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):35-35.[Abstract][PDF(26)]

liu tengsheng,yang bingliang,mo yuejian,chen yonglin.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):36-36.[Abstract][PDF(25)]

jiao lanfen,kang mingyuan.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):36-37.[Abstract][PDF(25)]

yao shutang,li fuqiang.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):37-37.[Abstract][PDF(24)]

zhao shufeng,song qinghua,li chunzhi,li conggai.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):38-38.[Abstract][PDF(27)]

liu weiguo.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):38-39.[Abstract][PDF(23)]

bao guocheng,liang weiping,hu jianguang.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):39-39.[Abstract][PDF(28)]

yan huazhi,zhu xiaoping,wang jinduo.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):40-40.[Abstract][PDF(24)]

chen jingguo.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):40-40.[Abstract][PDF(24)]

wang chunjing.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):41-41.[Abstract][PDF(25)]

zhao zhangcheng.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):42-42.[Abstract][PDF(23)]

xu min,zhao qing,guan maonian,chen biao.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):42-42.[Abstract][PDF(23)]

Contents

fu xiaoping,wang weidong,qin hechun.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):43-45.[Abstract][PDF(21)]

lv aijun,xie sanxing.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):45-46.[Abstract][PDF(21)]

zhu qitai.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):47-47.[Abstract][PDF(20)]

Briefs

kuang youyuan.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):22-22.[Abstract][PDF(29)]

liu chunhua.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):28-28.[Abstract][PDF(21)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):28-28.[Abstract][PDF(22)]

zhang zhenren.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(5):41-41.[Abstract][PDF(22)]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服