Volume ,Issue 6,2000 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

xiao xiao,huang baoxu.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(6):1-2.[Abstract][PDF(32)]

chang xinwang.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(6):3-3.[Abstract][PDF(29)]

zhang xinyu.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(6):3-3.[Abstract][PDF(27)]

shou chunbo.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(6):4-4.[Abstract][PDF(29)]

shi shujun,li xiaohua,shi hucheng.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(6):4-4.[Abstract][PDF(35)]

zuo jintai,shu gangliang.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(6):4-5.[Abstract][PDF(30)]

liu ke ,li xueqiong.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(6):6-7.[Abstract][PDF(34)]

lin changmin,yang enrun,wang zhanjiang,chen jianguo,tian haiqu.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(6):8-8.[Abstract][PDF(31)]

bao haiying,lu fengqin.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(6):8-8.[Abstract][PDF(26)]

Prevention Management

pan jinping,zhu han shen,zhang caomin,wang weilu,ma mengzu.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(6):9-11.[Abstract][PDF(32)]

gao ruli,chen xue,sun shiguo,zhang xiaoyong,ji tiqiang,bian ruicun.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(6):11-11.[Abstract][PDF(32)]

qin zhenkui.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(6):12-13.[Abstract][PDF(29)]

huang gaoming.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(6):13-13.[Abstract][PDF(32)]

hou yanping,xu shenglin,liu hongyuan,zhou guanghui.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(6):14-15.[Abstract][PDF(35)]

ji qingsheng,meng qinghua,wang weimin.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(6):16-17.[Abstract][PDF(32)]

he shuzhong,xu tingfu,li jin.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(6):17-18.[Abstract][PDF(33)]

sun jianzhong,peng zhanwei,kang ning,li huanran,zhang yun,wu shouyu,zhao haima,ma long.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(6):19-20.[Abstract][PDF(31)]

fan xuecheng,xu zhengqi,wang xueren.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(6):20-20.[Abstract][PDF(32)]

su hongjun,lin dekui.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(6):21-21.[Abstract][PDF(35)]

you xinhuang,xin huiying,sha liming.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(6):22-22.[Abstract][PDF(31)]

wang jinduo,zhu xiaoping,lv shaozhi,feng shaoping.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(6):22-23.[Abstract][PDF(31)]

zhang zhengren,chen wei,qian faxin,ling jiansong.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(6):23-23.[Abstract][PDF(29)]

Experiment & Research

Qao Jun, Men Qinling, Che Ying,he hongbin,xia xianzhu.Studies On Detection of Canine Distemper Virus by Semi-nested PCR[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(6):24-26.[Abstract][PDF(28)]

Dong Ruipeng, Wu Zheng, Yang Hongyan, Wang Denglin.Studies on Rapid Determination of Bacterial Contamination and Freshness of Beef and Mutton by LAL Test[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(6):27-28.[Abstract][PDF(33)]

Prevention & Inspection

cao junping,zhu aiping,xiao zuohuan,xiong zhongliang.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(6):29-29.[Abstract][PDF(33)]

zhu lianghong.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(6):30-31.[Abstract][PDF(32)]

fan xue cheng,xie jinbao,guo zengqiang.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(6):31-31.[Abstract][PDF(28)]

wang duofu.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(6):32-32.[Abstract][PDF(35)]

chang fengrui,guan shue,wang xuetian,zhao hui,zhang xinhua,ji ping,feng yanzhong,sui zhaohui,wang chaoyang,liu wenzhi,song qingbin,chang zhongchen,mu chengzhi.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(6):33-34.[Abstract][PDF(34)]

yang yanling,tan shujiang,qian zebin,liu shiyi,li fei,ma yan.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(6):35-35.[Abstract][PDF(34)]

liu baolai.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(6):36-36.[Abstract][PDF(27)]

gao jianxin,wang aidong,chang jixue,liu conglin.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(6):37-37.[Abstract][PDF(28)]

liu tengsheng,guo xiangli,lu jianxiong,qi tieping,li yuxing,chen yonglin.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(6):38-38.[Abstract][PDF(33)]

cheng xiaofan,tu jiegui.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(6):38-39.[Abstract][PDF(30)]

wang haili,hou wenhong.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(6):39-39.[Abstract][PDF(30)]

Contents

fan gencheng,ma yanxia,hu chunwei,wang chunfeng.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(6):40-41.[Abstract][PDF(30)]

wang kezhou,zhu ruiliang.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(6):42-43.[Abstract][PDF(29)]

Briefs

zhong qixing,bai mingqiang,xu tingfu.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(6):18-18.[Abstract][PDF(29)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2000,(6):21-21.[Abstract][PDF(27)]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服