Volume 23,Issue 7,2006 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Forward

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2006,23(7):-.[Abstract][PDF(41)]

Special Topics

Xiao Xiao,Wang Changjiang,Lu Chengping,Pang Sufen,Wang Weitao,Chen Guosheng,Yuan Liping,Zhao Lili,Liu Fangfu.On Precautionary Strategies in Control of Globalized Diseases[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2006,23(7):1-4.[Abstract][PDF(36)]

Policy & Regulation

Wang Ruochong,Zheng Zengren,Gai Yuezhong,Liu Guoqing,Zong Zhenhua,Hu Yonghao.Talks on Due Consideration of the Economic and Trade Properties in Absorbing the International Standards[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2006,23(7):5-7.[Abstract][PDF(42)]

Li XueWu.Analysis of the Key Elements in Filling the Animal Quarantine Certificates[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2006,23(7):7-8.[Abstract][PDF(44)]

Qiao JunWen,Zhao DeMing.Public Veterinary Health Standards Should Follow the International Trend[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2006,23(7):8-10.[Abstract][PDF(43)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2006,23(7):11-11.[Abstract][PDF(41)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2006,23(7):12-12.[Abstract][PDF(37)]

Prevention Management

Li ShuYun,Shi Min.Discussion on the Management of Animal Epidemic Prevention Certification,Stamps and Marks in Hunan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2006,23(7):13-14.[Abstract][PDF(37)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2006,23(7):15-16.[Abstract][PDF(43)]

Zhou ZheXue.Problems in Slaughtering Swine Quarantine Inspection and the Counter Measures[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2006,23(7):17-18.[Abstract][PDF(38)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2006,23(7):18-19.[Abstract][PDF(42)]

Chu RongPeng.The Necessity to Impose Quarantine Inspection on Aquatic Animals[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2006,23(7):20-20.[Abstract][PDF(45)]

Meat Safety

Han XiangXin,Yuan HePing,Cao HuaYi.Views on Our Livestock Product Safety Control Strategies[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2006,23(7):21-21.[Abstract][PDF(46)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2006,23(7):22-24.[Abstract][PDF(44)]

Special Report

Lin ShiWu,Li XueHua.Implementation of Market Access Permit System and Identification Management for Animal Products and Promotion of Meat Hygiene Quality Control[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2006,23(7):25-26.[Abstract][PDF(44)]

Experiment & Research

Qu Guanggan,Shan Hu,Zhang Zhi,Li Xiaocheng,Guo Lixia.Cloning and Expression of Infectious Bovine Rihinotracheitis Virus gD Gene[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2006,23(7):27-29.[Abstract][PDF(41)]

Lu Ping,Qu Zhina,Tan Weiquan,Zheng Zengren,Jiang Zhengjun.Studies on the GC-MS Analysis of Chlorpromazine Residue in Pig Liver[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2006,23(7):30-31.[Abstract][PDF(41)]

Qiao Caixia,Zhang Xiaohe, Gao Zhiqiang,Gu Qiang,Pu Jing,Guo Jinyou,Liu Jihong.Purification of AIV Recombinant N Protein Antigen and Its Application in AGID[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2006,23(7):32-35.[Abstract][PDF(39)]

Prevention & Inspection

Zhou XiangHua,Han XiLian.Serological Survey in Pig Herds Immunized with Hog Cholera Vaccine[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2006,23(7):35-36.[Abstract][PDF(36)]

Liu ChengWen,Zhang LiYa.Serological Investigation of Circovirus Infection in Pigs in Fuyang City, Anhui Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2006,23(7):37-37.[Abstract][PDF(40)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2006,23(7):38-38.[Abstract][PDF(35)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2006,23(7):39-40.[Abstract][PDF(45)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2006,23(7):40-40.[Abstract][PDF(39)]

You JunQi.A Report on Slaughtering Pigs Heavily Infestated with Cysticercus tenuicollis[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2006,23(7):41-41.[Abstract][PDF(39)]

Contents

Chen Chunlei,Zong Yuguo,Chen Chunyan,Wang Kunlei,Wang Weiwei,Fu Chen,Yu Xiang.Clinical Observation of the Thereapic Effect of Levofloxacine Suspension Injection for Treatment of Piglet Dysenteries[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2006,23(7):42-42.[Abstract][PDF(44)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2006,23(7):43-44.[Abstract][PDF(45)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2006,23(7):44-44.[Abstract][PDF(35)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2006,23(7):45-45.[Abstract][PDF(42)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2006,23(7):46-46.[Abstract][PDF(41)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2006,23(7):47-47.[Abstract][PDF(41)]

Entry-Exit Quarantine

Zhu Laihua,Feng Xueping,Peng Zhisheng,Yao Yonghua.An Introduction to Animal Husbandry,Quarantine and Disease Control in New Zealand[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2006,23(7):48-49.[Abstract][PDF(42)]

Review

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2006,23(7):50-51.[Abstract][PDF(39)]

Disease Information

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2006,23(7):52-52.[Abstract][PDF(45)]

News on Animal Husbandry

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2006,23(7):53-53.[Abstract][PDF(43)]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服