Volume 33,Issue 2,2016 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(2):1-4.[Abstract][PDF()]

Epidemiology

Li Aiqiao,Wang Tao,Wu Xingxing,Liu Shan,Yang Xiaoliang,Wang Wenxiu,He Sheng,Zhou Zongchang,Shi Yuanxiang.Investigation on Brucellosis Infection of Cattle and Sheep in Circulation Stage in Urumqi City,Xinjiang[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(2):5-8.[Abstract][PDF()]

Yu Qinglei,Guo Huilin.Serological Surveillance of Sheep Brucellosis Melitensis in Gansu Province in Recent Ten Years[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(2):9-11.[Abstract][PDF()]

Temuerbagen,Ma Lifeng,Hao Lu,Shen Jie,Sarula,Shuang Yan,Jia Hao,Su Shengjie,Yun Tao,Liu Zhiwei,Dai Xiaoguang,Guo Jingui,Ma Mingzhong,Jia Ye,Ren Wanqian,Zhao Fuhu,Bai Jun,Pan Xilin,Mao Kairong,Guan Pingyuan,Zhao Xinli.Effect Evaluation on the Comprehensive Strategy for Livestock Brucellosis Control in Inner Mongolia[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(2):12-14.[Abstract][PDF()]

Qu Jiu,Gao Jiadeng.Sero-epidemiological Survey of Bluetongue in Naqu Prefecture[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(2):15-16.[Abstract][PDF()]

Wang Xiaoliang,Wang Yumei,Zhang Yuling,Wu Yawen,Li Zhixin,Zhang Wen,Hu Yonghao.Serological Investigation of Bovine Viral Diarrhea in Some Regions of Ningxia[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(2):17-19.[Abstract][PDF()]

Yu Qinglei,He Fenyi.An Emergent Epidemiological Survey of PPR in Sheep[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(2):20-22.[Abstract][PDF()]

Sun Ming,Wang Shufang,Wang Duoquan,Yang Yongbiao,Ma Chao.Investigation on Species and Distribution of Ticks and Tick-borne Diseases in Wuwei City,Gansu Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(2):23-25.[Abstract][PDF()]

Contents

Yuan Wanzhe,Zheng Lili,Liu Tianju,Yang Xuguang,Wang Mai,Zhang Yonghui,Wang Yuqing.Evaluation on Inactivating Pathogenic Microorganisms from Dead Pigs by Anaerobic Fermentation Slurry[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(2):26-28.[Abstract][PDF()]

Huang Chen,Chen Benlong,Wang Naifu,Li Weihua.Establishment of Microbial Inhibition Method for Lipid Residues Detection in Living Animals[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(2):29-33.[Abstract][PDF()]

Wu Zhiqi,Liang Bin,Zhang Jing,Zhao Feng,Nan Yuqing,Zhu Xiumei,Dai Haijie.Investigation on the Usage of Drug Feed Additives Based on Its Labeling Machnism[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(2):34-35.[Abstract][PDF()]

Contents

Zhang Guangquan,Li Long,Qiu Sihai.The Practice of Filling System for Introduced Animal Quarantine[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(2):36-37.[Abstract][PDF()]

Yao Qiang, Liu Xingguo, Zhao Ting, Wang Ruihong,Guan Jiewei,Zhang Zhiyuan.The Reflections about Data Docking of Electronic Attestation System of Animal Quarantine Certification between Provincial Platform and Central Platform[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(2):38-40.[Abstract][PDF()]

Jia Junyang,Liu Mingran,Li Xingang,Fu Guangda.Management Model of the Whole Process Trace in Animal Origin Quarantine in Linyi City,Shandong Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(2):41-43.[Abstract][PDF()]

Contents

Liu Bin.Supervision of Veterinary Drugs under the E-commerce Model[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(2):44-45.[Abstract][PDF()]

Wen Liangang,Luo Dongsheng,Chen Yuming,Wu Jie,Chen Tiejun,Wang Jie.Investigation and Thinking on the Animal Health Inspection and Law Enforcement in Changsha City of Hunan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(2):46-49.[Abstract][PDF()]

Zhu Lin,Li Ang,Li Weihua,Zhai Haihua,Zhang Yanhai,Lu Ping,Hao Fengqiang,Zheng Zengren.Research on the Implementation of Necessary Regulations of Animal Epidemic Prevention Law[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(2):50-53.[Abstract][PDF()]

Li Changzhu, Liu Xueping.Analysis on a Case of Illegal Pigskin Processing without Quarantine[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(2):54-55.[Abstract][PDF()]

Zhang Zhongwen.Discussion on a Case of Illegal Slaughter and Selling Dead Pig[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(2):56-57.[Abstract][PDF()]

Contents

Ni Xuexia,Chen Yiping,Zhu Lin,Wang Weitao,Sun Yuzhang,Wang Yongling.Analysis on Developing Directions of Animal Diagnostic Reagents in China[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(2):58-61.[Abstract][PDF()]

Peng Zhiling,Meng Chunping,He Xiao'e,Chen Hua,Li Chaolei.Application of Gene Chip Technology in Veterinary[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(2):62-65.[Abstract][PDF()]

Contents

Ye Feng,Ma Xiaojing,Li Jing,Yi Xinping,Gu Wenxi,Zhong Qi.Comparison of Diagnostic Methods for Brucellosis and Bacterium Isolation and Identification[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(2):66-68.[Abstract][PDF()]

Li Lin,Wu Xiaodong,Liu Chunju,Wang Qinghua,Bao Jingyue,Wang Zhiliang.Detection and Differentiation of Vaccine and Wild-type Strains of PPRV by Duplex Real-time RT-PCR[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(2):69-72.[Abstract][PDF()]

Shi Jianli,Xu Shengnan,Peng Zhe,Zhang Lingling,Xu Shaojian,Zheng Shuxuan,Wu Xiaoyan,Yu Jiang,Sun Wenbo,Du Yijun,Wu Jiaqiang,Li Jun.Development and Application of Gold Immuno-chromatographic Assay for PCV2 Antibody Detection[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(2):73-76.[Abstract][PDF()]

Guo Zhenglei,Gu Qiang,Han Yue,Xu Shan,Li Wei.Application of Quality Control Chart for Detection of Bluetongue Disease Virus by Competitive ELISA[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(2):77-81.[Abstract][PDF()]

Contents

Wang Fengjuan,Wu Zheng,Dong Ruipeng,Sun Bin,Zhu Jianzhang,Xu Jinhua,Wang Hongbing.Discussion on the Subject Responsibility of Production Operators in Animal Quarantine[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(2):82-83.[Abstract][PDF()]

Shi Quan,Liu Changjun,Deng Wenhuang.Discussion on the Specified Channel System of Animal and Animal Products Inter Provincial Introduction[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(2):84-88.[Abstract][PDF()]

Hou Peixing,Huang Youqiang,Jiang Chun,Fang Tao,Pan Jianping.Discussion on the Reform of Exchange Quarantine Certificate of Animal Products during Distribution[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(2):89-92.[Abstract][PDF()]

Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(2):93-94.[Abstract][PDF()]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(2):95-95.[Abstract][PDF()]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(2):96-96.[Abstract][PDF()]

Front Cover & Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(2):-.[Abstract][PDF()]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服