Volume 35,Issue 2,2018 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Front Cover & Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(2):-.[Abstract][PDF()]

Epidemiology

Chen Yuhua,Shen Dan,Zhu Jiancui,Yu Fei,Huang Sen,Wang Ling,Zhang Haiming,He Riwen.Investigation on“Knowledge-Attitude-Practice”Status about H7N9 Influenza among Practitioners in Wholesale Live-bird Markets in Guangzhou City of Guangdong Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(2):1-4.[Abstract][PDF(238)]

Huang Jianlong,Wang Changjian,Deng Guohua,He Shicheng,Ning Huajie,Zhang Chaoyang,Lin Yuan.Epidemiological Survey on Avian Influenza in Wholesale Live-bird Markets of Changsha City of Hunan Province from 2015 to 2016[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(2):5-8.[Abstract][PDF(187)]

Bai Yanyan,Zhang Bin,Liu Jianpeng,Shen Chaojian,Li Jingning,Han Bin,Bai Chongsheng,Hao Yuqing,Gao Yan,Liu Wanhua.Emergency Epidemiological Investigation on H7N9 Influenza in a Chicken Farm of Yulin City,Shaanxi Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(2):9-12.[Abstract][PDF(213)]

Yang Zelin,Wu Tingjian,Ling Hongquan,Sun Yan,Dong Chunxia,Zhao Man,Li Yongqiang,Xiong Zhongliang.Immunological Effect Surveillance of Recombinant H5 and H7 Subtype Avian Influenza Inactivated Vaccine in Part Area of Chongqing City[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(2):13-15.[Abstract][PDF(234)]

Contents

Wang Ruihong,Li Yang,Zhao Ting,Zhang Zhiyuan,Zhu Changguang,Xu Yi.Practice on Improving Animal Inspection and Quarantine at the Place of Origin by Introducing Third-party Testing Organizations in Hubei Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(2):16-19.[Abstract][PDF(528)]

Jia Guangmin,Ban Manman,Jin Xixin,Li Jieru,Li Yongtao.Comparative Analysis on Inspection and Quarantine System towards Livestock and Poultry Slaughtering between China and America[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(2):20-23.[Abstract][PDF(374)]

Contents

Feng Xueling.Thinking on the Veterinary Health Work under the New Situation of China[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(2):24-27.[Abstract][PDF(429)]

Wu Xingxing,Li Jianling,Yang Xiaoliang,Cai Kuojun.Detection Capability Comparison of Grass-roots Veterinary Laboratories in Urumqi City of Xinjiang[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(2):28-30.[Abstract][PDF(196)]

Yu Hong,Liu Bin,Li Lei.Analysis on Veterinary Drug Supervision of China from Legal System Perspective[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(2):31-34.[Abstract][PDF(425)]

Wang Yahui.Transformation of Veterinary Drug Production and Operation and Analysis of Influence Factors[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(2):35-38.[Abstract][PDF(217)]

Xiong Chaoli,Li Fuwei,Li Jize,Tian Bing,Chen Min,Zhang Jing,Long Chongchong,Xu Maowen.Discussion on Quality and Safety Traceability System of Veterinary Drugs from the Grassroots Perspective[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(2):39-41.[Abstract][PDF(327)]

Contents

Jia Shaolong,Wang Shuangsuo.Analysis on a Case of Producing and Selling Feed without Permission[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(2):42-43.[Abstract][PDF(345)]

He Xiaoyun.Standardize Law Enforcement Supervision to Create a Good Market Business Environment[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(2):44-47.[Abstract][PDF(200)]

Contents

Zhu Laihua,Wang Yan,Ji Xincheng,Zhou Zhongfang,Gu Zhijun,Liu Jinlong,Dou Shulong,Gu Bingquan6.Analysis on Surveillance,Prevention and Control of EIA in USA[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(2):48-52.[Abstract][PDF(221)]

Fan Xiaoxu,Chi Tianying,Wu Xiaodong,Wang Zhiliang.Epidemiological Status of Swine Seneca Valley Virus Disease and Future Strategy on Its Prevention and Control[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(2):53-58.[Abstract][PDF(272)]

Zhuang Jinqiu,Mei Jianguo,Wang Yan,Mo Ling,Li Feng.Research Progress on Pathogenic Characteristics and Detection Techniques of Porcine Circovirus Type 3[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(2):59-61.[Abstract][PDF(292)]

Wang Likun,Zhang Ying,Cui Yuchao,Gao Junfeng,Yang Shuping,Luo Hongwei,Lu Lingyan,Yu Wancai.Epidemiological Factors and Control Measures of Echinostomiasis of Red-crowned Cranes[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(2):62-63.[Abstract][PDF(205)]

Xu Jie,Deng Wei,Li Jun,Xue Shuxia,Ma Wenting,Huo Wenhui.Research Progress on Epidemiology and Detection Technology of Enterocytozoon Hepatopenaei(EHP)[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(2):64-68.[Abstract][PDF(209)]

Contents

Wang Yan,Li Jinping,Zhang Leiping,Cheng Shanju,Zhang Qiang,Li Chunyang,Hou Guangyu,Peng Cheng,Jiang Wenming.Diagnosis and Analysis on Introduced H6N1 Subtype Avian Influenza[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(2):69-72.[Abstract][PDF(349)]

Mao Yaqing,Wu Tao,Wang Jia,Wang Zhe,Kong Dongni,Li Ling,Li Huijiao,Jang Taozhen,Li Junping.Preparation and Identification of Specific Antiserum against Infectious Bronchitis Virus Used for Exogenous Virus Test[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(2):73-76.[Abstract][PDF(186)]

Xu Shufei,Kong Fande,Miao Li,Lin Shuangqing.Establishment and Application of Fluorescent Loop-Mediated Isothermal Amplification for Detecting Chicken or Duck Derived Ingredients[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(2):77-81.[Abstract][PDF(253)]

Wang Kaicheng,Wang Suchun,Zhuang Qingye,Qiu Yuan.Genomic Sequence Analysis of an Astrovirus Strain Isolated from Pigeon in China[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(2):82-86.[Abstract][PDF(240)]

Niu Xudong,Zhang Chunwei,Ren He,Feng Xuejun,Ma Hongchao,Zhang Yuanrui,Ma Weiming,Liu Jianzhu.Diagnosis and Treatment of Avian Cholera towards Three Batches of Breeding Geese[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(2):87-90.[Abstract][PDF(149)]

Niu Xudong,Feng Xuejun,Ren He,Ma Hongchao,Zhang Yuanrui,Ge Lijiang,Liu Jianzhu.Diagnosis on Mixed Infection with Pseudorabies Virus,Classical Swine Fever Virus and Circovirus in Fattening Pigs[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(2):91-95.[Abstract][PDF(158)]

Ren He,Feng Xuejun,Ma Hongchao,Niu Xudong,Yan Zhengui,Liu Jianzhu.Diagnosis on Boar Parvovirus Disease in a Swine Farm of Shandong Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(2):96-97.[Abstract][PDF(185)]

Xie Ting,Liao Ancui,Liu Jiebiao,Tang Haiyan,Zeng Yongzi,Wei Ying,Wei Ximei,Chen Jinxi.Study on Drug Resistance of Chicken Coccidian in Hechi City of Guangxi[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(2):98-101.[Abstract][PDF(225)]

Duan Yanyu,Chen Ru,Wu Xiaowei,Zhu Daozhong,Lin Zhixiong,Tian Chunjian,Liu Zhiling.Preparation of Reference Materials Used for Detecting Nucleic Acids of Nervous Necrosis Virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(2):102-107.[Abstract][PDF(171)]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服