Volume 35,Issue 9,2018 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Front Cover & Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(9):-.[Abstract][PDF()]

Epidemiology

Wang Qinghua ,Ren Weijie ,Bao Jingyue ,Ge Shengqiang ,Li Jinming ,Li Lin ,Fan Xiaoxu ,Liu Chunju ,Wang Hua ,Zhang Yongqiang ,Xu Tiangang ,Duan Yaliang ,Gu Guibo ,Zhou Chenyang ,Wu Xiaodong.The First Outbreak of African Swine Fever was Confirmed in China[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(9):1-4.[Abstract][PDF(684)]

Chen Changhai,Dong Yongyi,Kai Yan,Li Feng,Jiang Xiangjun,Shan Yuping,Fan Xiaoxu,Wu Xiaodong.The Field Diagnostic on First Case of African Swine Fever in Jiangsu Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(9):5-8.[Abstract][PDF(173)]

Zhang Panpan,Zhang Riteng,Fan Hui,Li Shihai,Jiang Ping,Bai Juan.Antibody Detection of Pseudorabies Virus in Six Provinces of East China in 2017[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(9):9-12.[Abstract][PDF(355)]

Zhang Yue,Song Yanjun,Zhou Degang,Feng Xiaoyu,Li Gang,Mei Li,Yan Yajun,Yu Qi,Liu Xiaodong,Zhang Qilong.Serological Investigation on Porcine Pseudorabies in Beijing City in 2017[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(9):13-15.[Abstract][PDF(327)]

He Shicheng,Hu Yunfei,Lu Xinghua,Lin Yuan,Tang Xiaoming,Wang Weiguo,Wang Changjian.Analysis of Clinical Cases in Some Swine Farms in Hunan Province in 2017[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(9):16-18.[Abstract][PDF(230)]

Wang Yuyan,Chang Lili,Zhang Linji,Wang Fei,Wang Pengxu,Wang Shanhui.Antibody Detection of Toxoplasma gondii in Sows in Some Farms in Xuzhou City of Jiangsu Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(9):19-22.[Abstract][PDF(232)]

Zeng Bangquan,Duan Bofang,Zheng Huanli,Chen Junhua,Zhang Wendong,Shen Chaojian.An Outbreak Investigation on Haemophilus parasuis Infection in a Swine Farm[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(9):23-26.[Abstract][PDF(205)]

Wang Xiaoxu,Ning Kun,Xu Feng,Shen Liping,Zhang Weiyi.Study on Drug Resistance of Streptococcus suis to 8 Kinds of Common Antibiotics in Shanghai City[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(9):27-31.[Abstract][PDF(253)]

Contents

Liu Jing,Liu Junhui,Liangxiao,Zheng Zengren,Zhang Yanhai,Jiang Zhengjun,Fan Qinlei,Liu Fei,Huang Shuilian,Zou Ming.Economic Benefit Evaluation on HPAI Free Compartment of Fujian Sunner Company[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(9):32-35.[Abstract][PDF(200)]

Chen Jing,Sun Rongzhen.Pilot Project of Inspection and Quarantine towards Aquatic Fingerlings at the Place of Origin in Jiangsu Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(9):36-39.[Abstract][PDF(152)]

Chen Shaoqu, Chen Fengshuo.Reflections on Supervision over the Quality and Safety of Goat Milk in Henan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(9):40-43.[Abstract][PDF(171)]

Zheng Lisha,Sun Rongzhao.Reflections on the Veterinary Prescription System[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(9):44-48.[Abstract][PDF(245)]

Contents

Hou Guifang.Analysis of Animal Health Supervision and Law Enforcement Cases in a Place From 2010 to 2017[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(9):49-51.[Abstract][PDF(162)]

Mu Chan,Guo Jihai.Comments on a Case of Transferring Animals from Outside the Specific Disease Free Zone without Declaration[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(9):52-54.[Abstract][PDF(220)]

Wu Xiaogan.Analysis on a Case of Slaughtering Live Pigs without Complying with National Operation Specifications and Technical Requirements[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(9):55-56.[Abstract][PDF(190)]

Review

Zhou Hongpeng,Li Ruihong,Yu Liping,Wei Xinjie,Liu Ailing,Liu Lirong,Liu Ping,Wang Kaicheng,Kang Jingli.The Charge System of Inspection and Quarantine towards Imported and Exported Animals and Animal Products in America[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(9):57-61.[Abstract][PDF(191)]

Gao Yubin,Zhao Ge,Zou Ming,Wang Junwei.Analysis on Molecular Characteristics and Phenotypes of Animal-origin Pathogenic E.coli in Different Areas[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(9):62-66.[Abstract][PDF(229)]

Song Hongyan,Qiu Baofeng,Gao Xuemei,Jiang Yingmei,Wang Xiaoying,Zhu Shunxing,Liu Wenbin.The Latest Requirements of Hygiene and Safety for Microorganisms Carried by Casings in Current International Trade[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(9):67-71.[Abstract][PDF(287)]

Xia Yanchun,Cao Zheng,Lin Lingyun,Pan Xiaoyi,Yao Jiayun,Liu yihan,Yin Wenlin,Shen Jinyu.Research Progress on Main Diseases of Largemouth Bass(Micropterus salmoides)[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(9):72-76.[Abstract][PDF(183)]

Contents

Li Lu,Han Taotao,Wu Siwen,Tang Qinghai,Yang Hai,He Lifang,Liu Zui,Wang Fangyu,Zhang Qian.Laboratory Diagnosis on a Case of Infection with Wild Type Pseudorabies Virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(9):77-80.[Abstract][PDF(328)]

Zhao Yuqing.Molecular Identification and Evolution Analysis of Porcine Circovirus Type 2 Isolated from Qinghai Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(9):81-84.[Abstract][PDF(254)]

Xiao Pengpeng,Li Chenghui,Zhang Jinyong,Han Jicheng,Guo Xiaofang,Zhou Hongning,Lu Huijun,Jin Ningyi,.Detection and Phylogenetic Analysis of Japanese Encephalitis Virus Carried by Mosquitoes in the Southern Area of Yunnan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(9):85-89.[Abstract][PDF(194)]

Zhang Zhi,Zhang Lili,Liu Shuang,Shan Hu,Li Xiaocheng,Wang Shushuang.Development and Application of Taqman Real-time PCR Method for Detection of Porcine Parvovirus 7[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(9):90-94.[Abstract][PDF(170)]

Chen Xiaojin,Zhang Xia,Wang Yuling,Dong Zhizhen.Development of Fluorescence Quantitative PCR Assay for Detection of Porcine Deltacoronavirus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(9):95-100.[Abstract][PDF(228)]

Cui Pei,Wang Dongfang,Yan Ruoqian,Wang Shujuan,Ran Xiaolong,Ban Fuguo.Establishment and Preliminary Applicationof Fluorescence Quantitative PCR Assay for Detection of Haemophilus parasuis[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(9):101-105.[Abstract][PDF(268)]

Yang Jie,Li Jianda,Cong Xiaoyan,Yang Shengnan,Ren Sufang,Guo Lihui,Chen Zhi,Chen Lei,Zeng Hao,Sun Wenbo,Shi Jianli,Li Jun,Qiu Wenbin,Wu Jiaqiang,Yu Jiang.Extraction,Identification and Preliminary Application of Lipopolysaccharide from Haemophilus parasuis[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(9):106-111.[Abstract][PDF(144)]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服